Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder TEEB voor gebieden

Duurzame combinaties van economische activiteiten en natuur: goed voor leefomgeving én
welvaart


Als we ecosysteemdiensten zoals schoon drinkwater, hernieuwbare grondstoffen en een mooi landschap, beter benutten bij complexe ruimtelijke opgaven, kunnen we de kwaliteit van onze leefomgeving en van onze welvaart verhogen. Een integrale benadering van ruimtelijke opgaven, waarbij ecosysteemdiensten worden gecombineerd met economische activiteiten, levert doorgaans meer maatschappelijke baten dan een meer sectorale aanpak. Bovendien kan een dergelijke natuur-inclusieve economische ontwikkeling kostenbesparend werken en profiteren natuur en biodiversiteit ervan. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de studie ‘TEEB voor gebieden’.

De centrale stelling in TEEB is dat ecosystemen veel diensten produceren die voor mensen nuttig zijn, zoals voedsel, luchtzuivering of recreatie. De studie, ‘TEEB voor gebieden’, heeft de TEEB-aanpak geschikt gemaakt voor toepassing op ruimtelijke opgaven. Met deze TEEB-aanpak wordt berekend in welke mate ruimtelijke varianten die ecosysteemdiensten beter benutten ook meer bijdragen aan maatschappelijke welvaart.
Om de TEEB-aanpak voor ruimtelijke opgaven te illustreren, zijn drie gebieden gekozen:
  • het IJsselmeergebied,
  • Rijk van Dommel en Aa
  • Schiermonnikoog.
De TEEB-aanpak resulteerde in de eerste twee van de drie onderzochte gebieden (Ijsselmeer en Dommel/Aa) in varianten voor ruimtelijke opgaven die meer maatschappelijke welvaart opleveren dan bestaande planvarianten, doordat ze de waarde van ecosysteemdiensten beter benutten. Niet alleen bieden deze varianten soelaas voor de gestelde beleidsopgaven, ze komen ook tegemoet aan andere maatschappelijke belangen op het gebied van recreatie, een mooie omgeving, bescherming tegen wateroverlast en luchtkwaliteit.

De casestudiegebieden tonen aan dat oplossingen met ecosystemen goedkoper kunnen zijn en/of meer baten kunnen opleveren dan varianten die niet of minder gebruik maken van ecosysteemdiensten, maar dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Ook wordt duidelijk dat de extra bijdrage van ecosysteemdienstenvarianten aan onze maatschappelijke welvaart sterk kan variëren. Dit hangt ook af van de afbakening van de beleidsopgave. Als deze te smal wordt afgebakend, dan is het lastig om de kansen van de omliggende ecosystemen goed te benutten. Variatie in de bedragen kan verder worden verklaard door verschillen in de planperiode en verschillen in de omvang en de aard van de ruimtelijke ingrepen tussen de onderzochte varianten.

De TEEB-aanpak kan de kansen en waarde van het natuurlijk kapitaal voor maatschappelijke welvaart zichtbaar maken. Tegelijkertijd moet nog worden gewerkt aan een verbetering van de methoden om dit goed te kunnen doen. Het hoofdstuk ‘Discussie’ in dit rapport belicht een aantal vragen, die bij de uitvoering van deze studie zijn gerezen. Het is aan beleidsmakers om de kansen in de praktijk op te pakken, te benutten en in bredere context af te wegen.  Experimenteren met en leren hoe dat kan, is daarvoor noodzakelijk.

PDF TEEB voor gebieden (2014) Download
PDF Aanbiedingsbrief TEEB rapport voor Gebieden Download