Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven

Steeds meer Nederlandse ondernemingen zijn als gevolg van de mondialisering voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk geworden van de ecosysteemdiensten in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Azië. De druk op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in deze landen wordt echter steeds groter. Als gevolg van de groei van de wereldbevolking neemt de prijs van voedsel toe, veranderen consumptiepatronen en neemt de vraag naar biobrandstoffen toe. Bovendien ontstaat op de lange termijn een tekort aan water en kan de klimaatverandering gaan zorgen voor een aantasting van de ecosystemen.

Om verzekerd te kunnen blijven van de noodzakelijke grondstoffen zullen bedrijven dan ook moeten inspelen op deze ontwikkelingen en moeten investeren in trajecten die hen een voorsprong kunnen bieden in de mondiale concurrentiestrijd. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft KPMG voor negen belangrijke sectoren in Nederland in kaart gebracht op welke wijze zij hun afhankelijkheid van ecosysteemdiensten kunnen verminderen en alternatieven kunnen vinden voor de afname van nu nog gratis of goedkope ecosysteemdiensten.

In het onderzoek zijn de kansen en bedreigingen voor de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de visserij, de creatieve sector, life sciences, de watersector, de chemie en het toerisme onder de loep genomen.

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks van zes studies die door KPMG Sustainability worden uitgevoerd naar de economische waarde van biodiversiteit voor Nederland. In mei zag het onderzoek ‘Groen, gezond en productief’ het licht over de invloed van een groene omgeving op de gezondheid.

Het rapport werd toegelicht op een seminar "Biodiversiteit; kansen voor het Nederlandse Bedrijfsleven" op 5 september 2012. Op dit seminar presenteerden ook koplopende bedrijven (Nutreco, Promac) hun business cases voor biodiversiteit. Lees meer...

Folder Seminar "Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven", 5 september 2012 (5 items)
PDF rapport TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven Download
PDF Aanbiedingsbrief TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven Download
Pointer Nieuwsbericht i.v.m. het verschijnen van het rapport