Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD)

Het "Verdrag inzake Biologische Diversiteit" ook wel genoemd "Conventie inzake Biologische Diversiteit" (CBD) is het resultaat van een overeenkomst gesloten door wereldleiders in 1992 in Rio de Janeiro. Het ging bij de desbetreffende "Earth Summit" (topconferentie) om een allesomvattende strategie voor duurzame ontwikkeling.

Een van de tijdens deze conferentie aangenomen overeenkomsten is het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Dit pact tussen de grote meerderheid van 's werelds overheden is gericht op het behoud van de ecologische basis van de aarde in combinatie met economische ontwikkeling. De CBD oftewel het verdrag inzake Biologische Diversiteit kent drie hoofddoelstellingen: behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan, en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren.

Hoewel er al verschillende internationale afspraken bestonden op het gebied van natuur, was de "Conventie inzake Biologische Diversiteit" het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Tot nu toe zijn bijna 190 partijen tot het tot het verdrag toegetreden, waaronder ook de Europese Unie als geheel en Nederland. De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de paar jaar bij elkaar tijdens zogeheten Conferenties van Partijen (Conferences of Parties: COP’s). Tot nu toe zijn er 10 gewone Conferenties geweest en een extra Conferentie. De Zesde Conferentie van Partijen (COP-6) vond in Nederland plaats in 2002. Tijdens Conferenties van Partijen worden nadere afspraken gemaakt over de uitwerking van bepaalde onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag. Inmiddels is er een groot aantal werkprogramma’s en richtlijnen opgesteld, en wordt op allerlei manieren samengewerkt bij de uitvoering ervan.
Partijen leveren ook periodiek rapportages aan over hoe het staat met hun uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag. Ook Nederland heeft tot nu toe verschillende rapportages aangeleverd.
Daarnaast wordt Partijen ook gevraagd een website te maken ten behoeve van uitwisseling van informatie over hun biodiversiteitsbeleid. Dit wordt het zogenaamde Clearing House Mechanism (CHM) genoemd. Dit webportaal (biodiversiteit.NL) vormt de Nederlandse invulling van het zogenaamde zogenaamde Clearing House Mechanism.

Gedetailleerde informatie (in het Engels) is te vinden op de Website van de CBD.

Folder Tekst van het Verdrag (46 items)
Folder Andere Internationale Biodiversiteitsafspraken map bevat geen sub-items